Параметър РЕН 4 РЕН 5
Мощност 0,5 кВт, 220В (50Хц) 0,25 кВт, 220В (50Хц)
Размери 800x580x1,5 580×450х1,5
Тегло (кг.) 1 0,5

 

Нагревателите представляват тънки пластини с дебелина 1 мм. В тях са използвани принципно нови разпределителни електрически нагреватели – РЕН. Това са нагреватели от ново поколение с неограничен ресурс на работа по време и висок коефициент на топлоотдаване. Тази технология  нямя подобни аналози в целия свят.

Преимуществото на РЕН се заключава в създаване на равномерно топлинно поле  с минимално отдавана топлинна  мощност за загряване на обекта.

РЕН -това е мека топлина. В процеса на експлоатация, нагревателят не изсушава въздуха, не изгаря кислород и спестява място в помещението.

В случай че, във вашето семейство има малко дете, не се страхувайте, то няма да се  изгори, тъй като максималната температура на повърхността на нагревателя не надвишава 90 °С.

На повърхността на нагревателя може да се нанесе изображение /пано или картина/, в този случай РЕН изпълнява също и естетична функция.

Параметър Значение
Мощност 0,5 кВт, 220В (50Хц)
Размери 580×450х1,5
Тегло (кг.) 1

 

Това е нов, уникален, практичен и красив продукт, хубав подарък – две в едно -картина и нагревател. РЕН  нагрява най-напред  хората, а след това и въздуха в помещението, той е  с 25% по-икономичен. Инфрачервеният нагревател е вечен и в същото време боята  на картините не изгаря.
Нагревателите РЕН са икономични, не изсушават въздуха, пожаробезопасни, те са леки и компактни. Вие  можете да ги закачите на стената като част от Вашия интериорен дезаин с модерни и стилни рамки. Мощността от 500 Вт е достатъчна за загряване на помещение с площ 15 -20 м2.
Нагревателите представляват тънки пластини с дебелина 1 мм. В тях са използвани принципно нови разпределителни електрически нагреватели – РЕН. Това са нагреватели от ново поколение с неограничен ресурс на работа по време и висок коефициент на топлоотдаване. Тази технология  нямя подобни аналози в целия свят.
Преимуществото на РЕН се заключава в създаване на равномерно топлинно поле  с минимално отдавана топлинна  мощност за загряване на обекта.
РЕН -това е мека топлина. В процеса на експлоатация, нагревателят не изсушава въздуха, не изгаря кислород и спестява място в помещението.
В случай че, във вашето семейство има малко дете, не се страхувайте, то няма да се  изгори, тъй като максималната температура на повърхността на нагревателя не надвишава 90 °С.
На повърхността на нагревателя може да се нанесе изображение /пано или картина/, в този случай РЕН изпълнява също и естетична функция

Параметър Значение
Мощност 0,09 кВт, 220В (50Хц)
Размери 190×55х1,5
Тегло (кг.) 0,15

 

Този удобен и нескъп продукт е предназначен за дългосрочна работа без контрол в продължителен период от време. Време за изсушване на обувки – 4-8 часа. Включете ги вечер и сутринта вашите обувки ще бъдат сухи.

Потребяваната ел.енергия  е 10 пъти по-малко от обикновенна 100 Вт. ел.лампа.

Изсушителите загряват цялата повърхност и меко разпределят топлината за да не развалят обувките.

Температурата
на повърхността на изсушители е 60-70 °С, което ги прави  пожаробезопасени.

Разпределителния електрически нагревател е низкотемпературен дълговълнов инфрачервен загряващ прибор. Конструктивно той се състои от електропроводен слой изпълнен на основата на въглеродно влакно (карбон) и електроизолационни слоеве (стъклопластина) от двете страни на проводника

При пропускане на електрическия ток по вътрешния резистивен слой на вън се отделя топлина, при което над 70% в дълговълновия инфрачервен диапазон. Останалата част енергия отива за нагряване на обкръжаващата среда по пътя на конвекцията.

Работната температура на повърхността на електроводонагревателя е в диапазона 85±10° С. За справка: максималната температура на повърхността на пластмасата  не предизвикваща изгаряне – 120°С (причина – ниска топлопроводимост на полимера за разлика от метала).

Максималната относителна мощност, отделяна (консумирана)от вертикално разположения разпределителен електрически нагревател при условие на свободен достъп на въздух към неговата повърхност се определя по формулата: Ротд=1300/S (W/m2) където S е площта на резистивния слой.
За справка: площта на резистивния слой е по – малка от площта на разпределителния електрически нагревател, поради наличие на технологични и защитни полета съставлява около 80% (стандартния разпределителен електрически нагревател е с мощност 500W  като полетата съставляват 20%).